What's Happening?

What's Happening?Coming Soon


Thursday, July 1, 2010

Czech Translation of 13 to Life Blurb

For all the Czech speakers out there XD

Něco divného je v malém městě Junction...
Když se dostane Jess Gillmansen volal z třídu orientační, může se jen domnívat, že pro jednu ze dvou důvodů. Buď už konečně přišel na to, kdo napsal kousavý anti-milenec redakční ve školních novin nebo jsou hostování další zásah pro ni o její maminku. I když zdaleka očekával, to se ulevilo zjistit orientační jen chce ji ukázat nový kluk kolem-ale přichází s problémy jeho vlastní, včetně policejního doprovodu. 
Nejnovější člen Junction školy, Pietra Rusakova má tajemství skrývat - tajemství, která přinese velké problémy do malého městečka tajemství Junction-včetně dramatické změny, že je podstupují, který bude jistě svůj život ukončit dříve.

Rough translation (English):

Something strange is stalking the small town of Junction…

When junior Jess Gillmansen gets called out of class by Guidance, she can only presume it’s for one of two reasons. Either they’ve finally figured out who wrote the scathing anti-jock editorial in the school newspaper or they’re hosting yet another intervention for her about her mom. Although far from expecting it, she’s relieved to discover Guidance just wants her to show a new student around—but he comes with issues of his own including a police escort.

The newest member of Junction High, Pietr Rusakova has secrets to hide--secrets that will bring big trouble to the small town of Junction—secrets including dramatic changes he’s undergoing that will surely end his life early.

I took the blurb off of Goodreads, so I don't know if it's the same thing that's on the back of the book. And, yes, I do know that I picked the most useless language to learn. Sue me.

1 comment:

Shannon Delany said...

LOL! I'm just excited to see it in a language far beyond my own. :)

~Shannon

Post a Comment